En designer inom möten
Alla har vi väl någon gång varit på en kurs, ett möte eller en konferens. Men vad lärde vi oss av dem, och hur mycket kommer vi ihåg? Åke Andersson arbetar för att skapa nya och spännande former. som gör att vi kommunicerar bättre, lär mer och mår bättre.
Åke startade Andros UtbildningsDesign med flera års erfarenhet som utbildare och universitetsstudier i bagaget. De senaste 10 åren har forskning lett fram till massor av ny kunskap om hur hjärnan fungerar och hur vi lär. Till exempel vet vi att var och en av oss har flera olika intelligenser och människor har olika inlärningsstilar. Vi vet också att alla människor i grunden är kreativa, vill lära och egentligen kan lära sig vad som helst. Hur formar man då ett möte så att alla känner sig duktiga och intelligenta och vi får ett framgångsrikt möte? Det handlar om att bryta det traditionella invanda mötesmönstret med nya bättre metoder som underlättar för människor att kunna och våga kommunicera, skapa och lära

– Det kanske låter flummigt, men tänk bara på hur möblerna står i ett rum, och hur de bjuder in till dialog eller inte. Sitter man i en cirkel istället för i en traditionell sal ser alla varandra och det är lättare att prata med varandra. Och varför ska man sitta?
Åke har under många år arbetat med Scania och berättar att folk som tidigare var tveksamma till allt utom overheadbilder numera gärna provar nya metoder som affischer, skyltar, rollspel etc eftersom de upplevt att de i rätt sammanhang ger bättre resultat.

Vid Scanias årliga ledningsmöte provade man ett år att möblera i små tvärfunktionella grupper med varsin laptop på bordet. Power-Point presentationerna var sig lika med ett undantag, de var kortare och det fanns tid för grupperna att mellan presentationerna prata med varandra och skriva ner frågor och reflektioner. Datorerna var kopplade till en projektor längst fram i salen så att alla kunde se det samlade resultatet. Enligt kommunikationsdirektören har de aldrig fått in så många frågor och reflektioner som efter det mötet.
– Det gäller att fokusera på resultatet, utmana alla förutfattade meningar om hur det ska se ut och våga experimentera
Gör som man gör på teatern. Börja med en tom scen. Anpassa all rekvisita, ljud och ljus med mera till vilken ”pjäs” ni ska spela, skådespelarnas personligheter och karaktärer och publikens förväntningar.


Andros UtbildningsDesign

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0704-95 31 61


Email:
andros@minpost.nu

Hemsida:
www.andros.se

Adress:
Andros UtbildningsDesign
Glättarevägen 15
15531 Nykvarn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN